Zarządzenie Nr ORo.0050.48.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 24 stycznia 2019 r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych w 2019 roku.