Data posiedzenia:
2018-11-30

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja Prezydenta Miasta z działalności Urzędu Miasta za okres międzysesyjny.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał - wykaz w załączeniu.
5. Komunikaty i zawiadomienia oraz interpelacje, wnioski i wolne głosy radnych.
6. Zamknięcie obrad.