UWAGA!!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert- 06.02.2019r. do godz. 11:30

Termin otwarcia ofert- 06.02.2019r. godz. 12:30