Powiadomienie o jakości powietrza w województwie Śląskim w dniach 17-20 stycznia 2019 r. oraz powiadomienie o ryzyku przekroczenia wartości dobowej 150 µg/m  dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.