Informacja międzysesyjna za okres od 22.11.2018 r. - 02.01.2019 r.