Data posiedzenia:
2018-11-22

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1. Otwarcie i prowadzenie Sesji, do czasu wyboru Przewodniczącego, przez Radnego najstarszego wiekiem obecnego na Sesji.
2. Stwierdzenie obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.
3. Ślubowanie Radnych.
4. Ślubowanie Prezydenta Miasta Piekary Śląskie.
5. Wybór Przewodniczącego Rady.
6. Zakończenie obrad Sesji.