Oświadczenie potwierdzające upoważnienie do korzystania z NPP.