Oświadczenie osoby uprawnionej dotyczące warunków udzielenia NPP