Skład osobowy Komisji Społecznej Rady Miasta Piekary Śląskie VIII kadencji 2018 - 2023

 • radny Maciej Czempiel

 • radna Dorota Duda

 • radna Małgorzata Gruszczyk

 • radny Stanisław Korfanty

 • radny Jerzy Krauza

 • radny Stanisław Krauza

 • radny Stanisław Plajzner - Przewodniczący Komisji

 • radny Zenon Przywara

 • radna Anna Szołtysik

 • radny Bartosz Szołtysik - Wiceprzewodniczący Komisji

 • radny Łukasz Ściebiorowski - wygaśnięcie mandatu radnego z dniem 15 października 2023 r.

 • radny Andrzej Wymysło

 • radny Czesław Wymysło

 • radna Iwona Zorychta - członek Komisji od dnia 6 listopada 2023 r.