Skład osobowy Komisji Społecznej Rady Miasta Piekary Śląskie VIII kadencji 2018 - 2023

 • radny Maciej Czempiel

 • radna Dorota Duda

 • radna Małgorzata Gruszczyk

 • radny Stanisław Korfanty

 • radny Jerzy Krauza

 • radny Stanisław Krauza

 • radny Stanisław Plajzner

 • radny Zenon Przywara

 • radna Anna Szołtysik

 • radny Bartosz Szołtysik

 • radny Łukasz Ściebiorowski

 • radny Andrzej Wymysło

 • radny Czesław Wymysło