Skład osobowy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Piekary Śląskie VIII kadencji 2018 - 2023

 • radna Bożena Boczek

 • radna Natalia Ciupińska-Szoska

 • radna Dorota Duda

 • radna Klaudia Franiel

 • radny Mariusz Kempys

 • radny Piotr Papaja - wygaśnięcie mandatu radnego z dniem 19 listopada 2020 r.

 • radny Daniel Pliszka

 • radny Zenon Przywara

 • radny Agnieszka Skotarek

 • radny Bartosz Szołtysik

 • radny Łukasz Ściebiorowski

 • radny Mateusz Targoś - wygaśnięcie mandatu radnego z dniem 11 marca 2021 r.

 • radna Helena Warczok

 • radny Tomasz Wesołowski