Skład osobowy Komisji Budżetowo - Gospodarczej Rady Miasta Piekary Śląskie VIII kadencji 2018 - 2023

 • radna Bożena Boczek

 • radna Natalia Ciupińska-Szoska

 • radny Maciej Czempiel

 • radny Marcin Felderhoff

 • radna Klaudia Franiel

 • radna Małgorzata Gruszczyk

 • radny Stanisław Korfanty

 • radny Stanisław Krauza

 • radny Piotr Papaja - wygaśnięcie mandatu radnego z dniem 19 listopada 2020 r.

 • radna Anna Szołtysik - członek Komisji od dnia 9 stycznia 2023 r.

 • radna Helena Warczok