Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.