Zenon Przywara

  • Radny Rady Miasta Piekary Śląskie w kadencji 2018 - 2023
  • Członek Klubu Radnych Nasze Piekary
  • wybrany z okręgu wyborczego nr 1

Funkcje:

II Wiceprzewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie

Członek Komisji Rady Miasta Piekary Śląskie:

  • Komisji Społecznej
  • Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

Kontakt: 

  • Urząd Miasta, Biuro Rady Miasta, ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie, pok. 202 - 203, tel.: (32) 39-39-384, (32) 77-61-467.

Dyżury:

  • Spotkania z mieszkańcami we wtorki w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84, Biuro Rady Miasta w godz. od 15:00 do 16:00