Bartosz Szołtysik

  • Radny Rady Miasta Piekary Śląskie w kadencji 2018 - 2023
  • Członek Obywatelskiego Klubu Radnych
  • wybrany z okręgu wyborczego nr 3

Funkcje:

Wiceprzewodniczący Komisji Społecznej

Członek Komisji Rady Miasta Piekary Śląskie:

  • Komisji Społecznej
  • Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

Kontakt:

  • e-mail: bartek.szoltysik@gmail.com,
  • tel. kom.: 501-703-807
  • Urząd Miasta, Biuro Rady Miasta, ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie, pok. 202 - 203, tel.: (32) 39-39-384, (32) 77-61-467.

Dyżury:

  • Spotkania z mieszkańcami w uzgodnionych miejscach i terminach po uprzednim kontakcie telefonicznym