TRACI MOC - Zarządzenie Nr ORO.0050.753.2018 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej na terenie Miasta Piekary Śląskie w 2019 roku.