W sprawie:
określenia zasad najmu lokali użytkowych należących do zasobu nieruchomości Gminy Piekary Śląskie organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Data uchwały:
2008-02-21

Numer uchwały:
XX/215/08

Podjęta przez:
Rada Miasta w Piekarach Śląskich

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojwóztwa Śląskiego.