Zarządzenie Nr ORo.0050.620.2018 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/448/17 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Piekar Śląskich miasta na prawach powiatu (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2017 r., poz. 3346)