Zarządzenie Nr ORo.0050.621.2018 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców miasta Piekary Śląskie