OPIS ZADANIA:

Dostawa wraz z montażem klimatyzatorów w budynku Urzędu Miasta przy ul. Bytomskiej 84 i 92, 41-940 Piekary Śląskie. W załączeniu szczegółowa informacja.

W razie jakichkolwiek pytan prosze o kontakt telefoniczny (32) 77 61 497, Samuel Hojka.

KRYTERIUM OCENY OFERT:

cena 100% brutto.

TERMIN SKLADANIA OFERT:

Oferty (wzór: Załącznik nr 1 do umowy - Formularz ofertowy.docx) należy dostarczyć do Punktu Informacji i Obsługi Mieszkańca w budynku UM przy ulicy Bytomskiej 84 lub przesyłać na adres email: um@piekary.pl  oraz  shojka@piekary.pl w terminie do dnia 21.09.2018r.