Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Zakładu Ekonomiczno - Finansowej  Obsługi Placówek Oświatowych w Piekarach Śląskich