W sprawie:
w sprawie zmiany uchwały numer LVI/535/06 z dnia 10 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwi

Data uchwały:
2008-01-31

Numer uchwały:
XIX/208/08

Podjęta przez:
Rada Miasta w Piekarach Śląskich

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.