Obwieszczenie o powtórnym prowadzeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu instalacji do przetwarzania odpadów na działce zlokalizowanej w Bytomiu przy ul. Siemianowickiej.