Ogloszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadan publicznych

w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

w poszczególnych rejonach miasta w roku 2008

pn.  “Prowadzenie szkolenia i udzial we wspólzawodnictwie sportowym

dzieci i mlodziezy rocznika 1989 i mlodszych”