Zarządzenie Nr ORo.0050.409.2018 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Piekarach Śląskich