Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach - WOOŚ.442.2.2016.EJ.6  o planowanej otwartej debacie publicznej  przedsięwzięcia pn. „Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany”.