Data posiedzenia:
2018-06-18

Status:
Planowane

Porzadek posiedzenia:
1. Otwarcie i przywitanie.
2. Przyjęcie protokołu nr 11/18 z sesji Młodzieżowej Rady Miasta z dnia 4 czerwca 2018 roku.
3. Ustalenia dotyczące projektu odnowy ogrodzeń w placówkach oświaty.
4. Sprawy bieżące.
5. Zakończenie sesji.
Uwagi:
Miejsce: sala 201 Urzędu Miasta Piekary Śląskie przy ul. Bytomskiej 84,
Godzina: 16.30.

W obradach mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby.