Zarządzenie Nr ORo.389.2018.Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Piekary Śląskie