Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach - WOOŚ.442.1.2018.EJ.1 z 4 czerwca 2018 roku o planowanej realizacji przedsięwzięcia polegającego na optymalizacji pojemności procesowych instalacji do przetwarzania odpadów radioaktywnych w Jaslovskich Bohunicach, na Słowacji.