Data posiedzenia:
2018-06-04

Status:
Planowane

Porzadek posiedzenia:
1. Otwarcie i przywitanie.
2. Przyjęcie protokołu nr 10/18 z sesji Młodzieżowej Rady Miasta z dnia 8 maja 2018 roku.
3. Omówienie działalności piekarskiego Centrum Usług Społecznych.
4. Ustalenia dotyczące III edycji biegowego Grand Prix "Biegaj razem z nami".
6. Sprawy bieżące.
7. Zakończenie sesji.


Uwagi:
Miejsce: Centrum Usług Społecznych w Piekarach Śląskich przy ul. Żwirki 23,
godz. 16.30

W posiedzeniu mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby.