Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli.