Data posiedzenia:
2018-05-08

Status:
Planowane

Porzadek posiedzenia:
1. Otwarcie i przywitanie.
2. Przyjęcie protokołu nr 9/17 z sesji Młodzieżowej Rady Miasta w dniu 9 kwietnia 2018 roku.
3. Omówienie działalności piekarskiego kina "Zacisze".
4. Zapoznanie się z działalnością Miejskiego Centrum Informacji i Turystyki w Piekarach Śląskich.
5. Ustalenia dotyczące II edycji biegowego Grand Prix "Biegaj razem z nami".
6. Wybór przedstawiciela MRM Piekary Śląskie do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego.
7. Sprawy bieżące.
8. Zakończenie sesji.


Uwagi:
Miejsce: sala 201 Urzędu Miasta Piekary Śląskie przy ul. Bytomskiej 84,
Godzina: 16.30.

W obradach mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby.