W sprawie:
zatwierdzenia zmian w Statucie Miejskiego Domu Kultury w Piekarach Śląskich, ul. Bytomska 73.

Data uchwały:
2008-01-10

Numer uchwały:
XVIII/203/08

Podjęta przez:
Rada Miasta w Piekarach Śląskich

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.