W sprawie:
budżetu miasta na 2008 rok.

Data uchwały:
2008-01-10

Numer uchwały:
XVIII/200/08

Podjęta przez:
Rada Miasta w Piekarach Śląskich

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.