Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Domu Pomocy Społecznej w Piekarach Śląskich