Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie podziału Miasta Piekary Śląskie na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy.