Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie przeprowadzania konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/175/15 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Piekary Śląskich