Zarządzenie Nr ORo.0050.173.2018 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Domu Pomocy Społecznej w Piekarach Śląskich