Data posiedzenia:
2018-03-05

Status:
Planowane

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie i przywitanie.
2. Przyjęcie protokołu nr 6/17 z sesji Młodzieżowej Rady Miasta w dniu 12 lutego 2018 r.
3. Informacja na temat Budżetu Obywatelskiego.
4. Media lokalne a działalność młodzieży.
5. Ustalenia dotyczące SPI NIE ŚPI.
6. Sprawy bieżące.
7. Zakończenie sesji.


Uwagi:
Miejsce: sala 201 Urzędu Miasta Piekary Śląskie przy ul. Bytomskiej 84,
Godzina: 16.30.

W obradach mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby.