Data posiedzenia:
2018-02-12

Status:
Planowane

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie i przywitanie.
2. Przyjęcie protokołu nr 5/17 z sesji Młodzieżowej Rady Miasta w dniu 8 stycznia 2018 r.
3. Spotkanie z przedstawicielami Miejskiej Komendy Policji w Piekarach Śląskich oraz Straży Miejskiej w Piekarach Śląskich.
4. Zapoznanie z działalnością Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Piekarach Śląskich
5. Ustalenia dotyczące planu pracy MRM 2017/2018.
6. Sprawy bieżące.
7. Zakończenie sesji.


Uwagi:
Miejsce: siedziba Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Piekarach Śląskich przy ul. K. Miarki 14
godz. 16.30

W posiedzeniu mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby.