Na podstawie art.14j, w zwiazku z art.14c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( jednolity tekst: Dz.U. z 2017 r. poz.201 ze zm.) Prezydent Miasta stosownie do swej wlasciwosci wydaje interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego.