W 2017 r. umorzono niepodatkowe należności budżetowe, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) na kwotę 21.733,43 zł.