Terminy postepowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupelniajacego dla klas pierwszych szkól podstawowych na rok szkolny 2018/2019, a takze klas wyzszych niz klasa I publicznych szkól i oddzialów, o których mowa w art. 137 ust. 1, oraz oddzialów dwujezycznych, o których mowa w art. 139 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oswiatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z pózn. zm.)