Data posiedzenia:
2018-01-08

Status:
Planowane

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie i przywitanie.
2. Przyjęcie protokołu nr 4/17 z sesji Młodzieżowej Rady Miasta w dniu 11 grudnia 2017 r.
3. Spotkanie opłatkowe i życzenia noworoczne.
4. Omówienie projektu "Czarny Śląsk". Przyjęcie uchwały o udzielenie patronatu nad projektem.
5. Ustalenia dotyczące planu pracy MRM 2017/2018.
6. Sprawy bieżące.
7. Zakończenie sesji.


Uwagi:
Miejsce: sala 201 Urzędu Miasta Piekary Śląskie przy ul. Bytomskiej 84,
godz. 16.30

W posiedzeniu mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby.