W sprawie:
wysokości opłat obowiązujących w 2018 roku za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu

Data uchwały:
2017-12-21

Numer uchwały:
XLVI/551/17

Podjęta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwała wchodzi w życie:
2018-01-01 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Jednolity identyfikator aktu: http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=19