Druk nr 733 - projekt uchwaly w sprawie budzetu miasta na 2018 rok