Uchwala Nr XLV/540/17 Rady Miasta Piekary Slaskie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwaly Nr XXXI/399/17 Rady Miasta Piekary Slaskie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie projektu dostosowania do nowego ustroju szkolnego sieci szkól podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzacym jest Miasto Piekary Slaskie.