Data posiedzenia:
2017-12-11

Status:
Planowane

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie i przywitanie.
2. Przyjęcie protokołu nr 3/17 z sesji Młodzieżowej Rady Miasta w dniu 15 listopada 2017 r.
3. Zapoznanie się z działalnością Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Piekarach Śląskich.
4. Zapoznanie się z projektem "Czarny Śląsk". Przyjęcie uchwały o udzielenie patronatu nad
projektem.
5. Ustalenia dotyczące planu pracy MRM 2017/2018.
6. Sprawy bieżące.
7. Zakończenie sesji.


Uwagi:
Miejsce: siedziba Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Piekarach Śląskich przy ul. Bytomskiej 152
Godz. 16.30

W posiedzeniu mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby.