Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji oraz statystyczna liczba uczniów.