Data posiedzenia:
2017-11-15

Status:
Planowane

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie i przywitanie.
2. Przyjęcie protokołu nr 2/17 z sesji Młodzieżowej Rady Miasta w dniu 31 października 2017 roku.
3. Zapoznanie się z działalnością Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Piekarach Śląskich.
4. Omówienie oraz ustalenia dotyczące planu pracy MRM 2017/2018.
5. Sprawy bieżące.
6. Zakończenie sesji.


Uwagi:
Miejsce: siedziba Zespołu Szkół Techniczno - Zawodowych w Piekarach Śląskich przy ulicy Bytomskiej 81 A
Godzina: 16.00.

W posiedzeniu mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby.