Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji spolecznych dotyczacych projektu uchwaly w sprawie nazwy ulicy Przyjazni w Piekarach Slaskich